Alarko Arıza Kodları

Alev Yok

E01 kodu göstergede sürekli yanıyor.

 • Kombideki gaz vanasının ve gaz sayacının açık olduğundan ve şehir şebekesinden gaz geldiğinden (veya LPG/Propan kullanımında, depoda gaz olduğundan) emin olun.
 • Kumanda panelindeki 1 no’lu düğmeyi (bkz. Şekil 1) kullanarak kombiyi kapatın sonra tekrar açın.
 • Göstergedeki hata kodu kaybolunca kombi tekrar çalışacaktır. Problem devam ederse Yetkili Servisi arayın.

Limit Termostatı Hatası

 • E02 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

 

Baca Gazı Termostatı Hatası

 • E03 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

Su Basıncı Düşük

 • H2O kodu göstergede sürekli yanıyor.
 • Isıtma devresindeki su basıncını kontrol edin. Kombinin alt bölümünde yer alan M basınç göstergesindeki değer (Şekil 2) 1 bar’dan az olmamalıdır.
 • Basınç 1 bar’dan az ise, “Sisteme Su Eklemek” bölümünde anlatıldığı şekilde sistemdeki suyu tamamlayın.
 • Kombi otomatik olarak tekrar çalışacaktır. Problem devam ederse Yetkili Servisi arayın.

Isıtma Sensörü Hatası

 • E05 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

Kullanım Sıcak Suyu Sensörü Hatası

 • E06 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

Fan Arızası

 • E16 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

Parametre Programlama Gereksinimi

 • E22 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın

 

Alev Algılama Hatası

 • E35 kodu göstergede sürekli yanıyor. Yetkili Servisi arayın.

Not: Kombi uzun süre kullanılmadan bırakılacaksa, kullanıcı aşağıdakilerden birini yapmalıdır:

 • Kombi yazın uzun süre kullanılmayacaksa (yaz tatili vb) : 

-Elektrik fişini çekin (veya S-otomat varsa kapatın).

-Kombi gaz besleme vanasını kapatın.

-Kullanım suyu şebeke giriş vanasını kapatın.

 • Kombi kışın uzun süre kullanılmayacaksa:

Kombiyi bekleme modunda (standby), elektrik ve gaz bağlantıları takılı veböylece donma koruması aktif halde bırakın.